top of page

呃女仔錢 用空頭支票還錢

建立日期:2022年12月7日

尋此人!
呃女仔錢!渣男!
呢個人欠錢唔還!
話用支票還錢,結果之後退票!
開空頭支票呃人!
而家搵佢唔到!可以點算?

人渣姓名

Text

Title

何X耀

人渣電話

Text

Title

N/A

人渣學校或公司

Text

Title

N/A

留言

Username_Text

Comment_Text

0

​尚未有留言,立即成為第一個留言的人!

登入並留言

其他人渣檔案

empty.jpg

Title

empty.jpg

Details

empty.jpg

Details

Infinity-1s-200px.gif
bottom of page