top of page

炒金老千叫雞唔俾錢

建立日期:2022年12月7日

四大嗜好💗
1.叫雞唔俾錢(走完雞頭數叫條女再介紹女比佢)
2.食可樂(似熟賣熟,紮住幾萬蚊可樂數唔找,再叫d女介紹另一個莊比佢)
3.玩皇者榮耀,賭波賭馬,玩bitcoin
4.曾經出沒: 粗菜館(叫外賣多 叫完放飛機 心理變態) 佐敦區酒店(目的地,彌敦酒店等),中晶11樓,8樓可樂場,恆藝珠寶大廈頂樓老千竇

人渣姓名

Text

Title

姚X健
YXu Hei Kin
KXvin Yiu

人渣電話

Text

Title

516043XX
687174XX
462360XX

人渣學校或公司

Text

Title

英皇金業

留言

Username_Text

Comment_Text

0

​尚未有留言,立即成為第一個留言的人!

登入並留言

其他人渣檔案

empty.jpg

Title

empty.jpg

Details

empty.jpg

Details

Infinity-1s-200px.gif
bottom of page