top of page

保險雞 真係做過雞 做過夜總會小姐

建立日期:2022年12月7日

改名前叫林x雲 做雞藝名小雲
做議員保險為名 做小姐呃男人為實😳
沙田博康村博泰樓2813室
微信 mavisnwlam
以前做新花都夜總會,之後去俏佳人夜總會,藝名小雲,以前係天文台圍住埋地方做炮房接客
一時炸病扮可憐,話自己對麻醉藥敏感 一時又話買屯門新樓比左首期上唔到會 叫人借錢比佢
為左討好嫖客 周圍同人講為左你整子宮環避孕 其實上過佢男人既一街都係老襟🤣

人渣姓名

Text

Title

林X迎
MXvis Lam

人渣電話

Text

Title

601110XX
913819XX
649298XX

人渣學校或公司

Text

Title

康宏保險

留言

Username_Text

Comment_Text

0

​尚未有留言,立即成為第一個留言的人!

登入並留言

其他人渣檔案

empty.jpg

Title

empty.jpg

Details

empty.jpg

Details

Infinity-1s-200px.gif
bottom of page