top of page

男拔 籃波狗公

建立日期:2022年12月19日

呢隻狗公出晒名品行差到仆街 試過偷嘢借錢唔還 不在話下
讀男拔串柒柒 樣又衰格又衰 中一已經係死煙鏟
正宗垃圾mk

身邊已經唔少朋友比佢ig dm 過撩 開房

總之都係嗰啲 係咁暗示自己好大
Send自己條J 比人

呢條友已經唔係第一次之前有女朋友
已經係咁周圍撩女

呢隻狗公而家仲喺拔萃讀緊f5 已經咁癲周圍撩女開房大個仲得了
胡sir知唔知你咁癲

我身邊唔少朋友都俾佢性騷擾過 ,應該唔止咁少受害者

留名等睇繼續爆料


慎入勁嘔心錄音!

https://player.vimeo.com/video/714566739?h=df1e56a850


拔萃呢啲正宗垃圾MK學校
收埋啲垃圾廢柴 又唔讀書 得班學界撚喺度打飛機

人渣姓名

Text

Title

馮X希

人渣電話

Text

Title

N/A

人渣學校或公司

Text

Title

拔萃男書院

留言

Username_Text

Comment_Text

0

​尚未有留言,立即成為第一個留言的人!

登入並留言

其他人渣檔案

empty.jpg

Title

empty.jpg

Details

empty.jpg

Details

Infinity-1s-200px.gif
bottom of page