top of page

衰十一厹呃妹豬蝦條破處女

建立日期:2022年12月19日

證據確鑿 唔同妹豬受害者同某ig page 投稿
描述被害經過:-(:-(:-(:-(
成日都用omi 探探 氹啲小妹妹 約佢哋出嚟朋友做起
跟住開始溝佢哋 問佢哋做唔做性行為 🔞🦐 成日利用班小妹妹真心感情 之後一腳踏好多船 對住唔同女講唔同故事 今次終於出事 呃過咁多個靚妹 俾人一次過公審 🦐🦐🦐🦐大家真係要小心

人渣姓名

Text

Title

林X杰
AXlen Lam

人渣電話

Text

Title

N/A

人渣學校或公司

Text

Title

N/A

留言

Username_Text

Comment_Text

0

​尚未有留言,立即成為第一個留言的人!

登入並留言

其他人渣檔案

empty.jpg

Title

empty.jpg

Details

empty.jpg

Details

Infinity-1s-200px.gif
bottom of page