top of page

屯門可藝中學死厹

建立日期:2022年12月20日

屯門一大厹
成日周圍溝女 有男朋友嘅都唔放過
仲要周圍影條撚比人
大家小心D

屯門可X中學死厹
- 分享自 LIHKG 討論區
https://lih.kg/qPCOS

人渣姓名

Text

Title

KXung Man Sang

人渣電話

Text

Title

N/A

人渣學校或公司

Text

Title

可藝中學

留言

Username_Text

Comment_Text

0

​尚未有留言,立即成為第一個留言的人!

登入並留言

其他人渣檔案

empty.jpg

Title

empty.jpg

Details

empty.jpg

Details

Infinity-1s-200px.gif
bottom of page