top of page

呃公屋呃蝦條趙完鬆

建立日期:2022年12月28日

一開始識已經懶係甜言蜜語氹鳩啲女,女方一齊第一日已經講咗唔想婚前性行為,就係到比假承諾話可以,到最後都係搞人,令到女方最後確診嚴重抑鬱,之後話負責任,到最後都係飛鳩人,日日以淚洗面,想自殺,搞到女方入埋精神病院,條仆街而家仲想覓食,仲逍遙法外,佢住緊嗰間公屋都係靠老竇老母假離婚呃返嚟,之後自己住再伸出魔爪,大家請小心!

人渣姓名

Text

Title

陳X倫
AXan Chan

人渣電話

Text

Title

627674XX

人渣學校或公司

Text

Title

HKDI

留言

Username_Text

Comment_Text

0

​尚未有留言,立即成為第一個留言的人!

登入並留言

其他人渣檔案

empty.jpg

Title

empty.jpg

Details

empty.jpg

Details

Infinity-1s-200px.gif
bottom of page