top of page

趙完鬆就失蹤?咩叫玩完就算?

建立日期:2023年2月7日

大家係以發展關係為前提 不是一夜情
搞完就即失蹤? 當女人係咩?
搵你就正常仲話番條女搵你所以消失?
仲block埋我 一講報警即蒲頭

人渣姓名

Text

Title

徐X華

人渣電話

Text

Title

9689 9XX

人渣學校或公司

Text

Title

Hillchuiphotography

留言

Username_Text

Comment_Text

0

​尚未有留言,立即成為第一個留言的人!

登入並留言

其他人渣檔案

empty.jpg

Title

empty.jpg

Details

empty.jpg

Details

Infinity-1s-200px.gif
bottom of page