top of page

有男朋友仲搶人老公,無家教嘅免費公共雞

建立日期:2023年4月28日

小三-施曉X,英文名:Tracy
有男朋友仲搶人老公,襯兩口吵架介入,成日以睇病做藉口問三問四,自動送上門!上正宮屋企比人屌,樣衰無波無羅,住馬灣某村,經常出沒荃灣一帶,無家教嘅免費公共雞!

人渣姓名

Text

Title

施X婷
TXacy Sze

人渣電話

Text

Title

N/A

人渣學校或公司

Text

Title

N/A

留言

Username_Text

Comment_Text

0

​尚未有留言,立即成為第一個留言的人!

登入並留言

其他人渣檔案

empty.jpg

Title

empty.jpg

Details

empty.jpg

Details

Infinity-1s-200px.gif
bottom of page